Trapezni lim TR 18

Trapezni lim TR 18

Trapezni lim TR 18

T 18 PLUS je pravi balans između krovnih i fasadnih limova. Statičke karakteristike omogućavaju pokrivanje strmih krovova, kao i onih sa malim nagibom (1,5 – 2,5%) .Njegova namena može biti dvostruka. Koristi se kao pokrivni lim za objektima gde nije potrebna velika nosivost I kao fasadni lim možemo reći da je nezaobilzni partner u gradnji.Izrađuje se od plastificiranog I pocinkovanog lima. Pravi spoj ekonomičnosti I efikasnosti. Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

– Na proizvod se može postaviti antikondenz filc
– Proizvod se može perforirati
– Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

Krovni-trapezni-limovi-T-18-150 1

Dimenzije

presek-TR18

Trapezni lim TR 18

Pokrivna moć lima 1060mm
Standardna debljina 0,4 – 0,6 mm
Dužina lima Neograničena
Primena lima Krovni pokrivač i limena fasada
Težina lima po m2 4,920 kg

Paleta boja

paleta-boja