Trapezni lim TR 12

Trapezni lim TR 12

Trapezni lim TR 12

Kada za objekat nije potrebna velika nosivost, ovaj profilisani lim sa pristojnom krutošću profila, ima višestruku namenu za fasadna i bočna oblaganja. Postoji mogućnost lučnog savijanja. Izrađuje se od pocinkovanog i plastificiranog lima. Kao i druge rolovane limove, i ovaj profil odlikuje laka i brza montaža, dugotrajnost, kao i veliki broj boja u kome se može izraditi. Jedna od prednosti rolovanoga lima je i to što je lako naći boju koja će se uklopiti u postojeće arhitektonsko rešenje objekta koji se gradi.

– Na proizvod se može postaviti antikondenz filc
– Proizvod se može perforirati
– Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

Plafonski limovi T12100

Dimenzije

presek-TR12

Trapezni lim TR 12

Pokrivna moć lima 1100mm
Standardna debljina 0,4 – 0,6 mm
Dužina lima Neograničena
Primena lima Krovni pokrivač i limena fasada
Težina lima po m2 4,920 kg

Paleta boja

paleta-boja