Lučni limovi TR 40

Lučni limovi TR 40

Lučni limovi TR 40

Novi tipovi objekata Balon Hale pojavile su se intezivno poslednjih godina, na našem tržištu. Balon Hale imaju veliku primenu u svim segmentima moderne industrije. Brzo projektovanje I montaža, ekonomičnost gradnje u odnosu na druge tipove gradnje su glavne prednosti balon hala. Pokrivanje i zatvaranje konstrukcija balon hala radi se trapezastim plastificiranim limom, raznih boja, i sendvič panelima različitih debljina i boja. Pokrivanje balon hala lučnim limom izvodi se u proizvodnim halama prema projektu krova, što ubrzava postavljanje I smanjuje mogućnost grešaka. Umesto platna na balon hale se ugrađuju lučni plastificirani limovi. Lučni limovi za balon hale se rade u određenim radijusima balon hale tehnologijom poprečnog i uzdužnog savijanja profilisanih limova.

Lučni plastificirani limovi za balon hale
Lučni limovi za balon hale dizajnirani su u odredjenom radijusu i svrha im je da se doprinese estetskom izgledu krova, fasada i drugih detalja na objektima. Ugradnja TR Lučno savijenog I profilisanog lima je brza I laka.Table lima se preklapaju, a zatim šrafe samourezujućim vijcima sa podloškom u boji lima. Kolika će biti dužina table luka zavisi od potrebe kupaca I transportnih mogućnosti. Poslednjih godina u primeni su lučni krovovi koji obezbeđuju dovoljan pad i maksimalno iskorišćenje gabarita objekta kako bi se dobila sto veća kvadratura korisnog prostora. Dubokoprofilisani limovi sa antikondez filcom sprečavaju kondenzaciju pare iz objekta. Čelične krovne konstrukcije preuzele su dominaciju nad drvetom zahvaljujući velikim rasponima koje savladavaju, mehaničkim karakteristikama, negraničenim mogućnostima za oblikovanje i preciznim detaljima.

– Na proizvod se može postaviti antikondenz filc
– Proizvod se može lučno savijati
– Proizvod se može perforirati
– Proizvod može biti izrađen od transparentnog polikarbonata

Paleta boja